ISBN: 9788761648822. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018