Du skal logge ind for at skrive en note

I erhvervscase skal du have kendskab til en række begreber, som du skal bruge, når du arbejder med casene. Begreberne er knyttet til den erhvervsøkonomiske metode, og de hjælper dig med at få overblik over casevirksomheden og de udfordringer, som den står overfor.

Nedenstående oversigt viser, hvordan de centrale begreber indgår i casearbejdets faser. Desuden viser oversigten, hvornår de forskellige kompetencer kommer i spil.

Du skal logge ind for at skrive en note
Det casebaserede projektarbejdeFase 1: ForståelseFase 2:
Situations-
analyse
Fase 3: Handlings-forslagFase 4: KonsekvenserFase 5: Præsentation
Centrale begreber

Situationsanalyse
Kritiske succesfaktorer

Kritiske succesfaktorer

Udfordringer

Handlings-alternativerKonsekvenser

Økonomiske kompetencer

At tænke økonomiskX
At finde udfordringerX
At argumentere fagligtXX
At arbejde med dataXX
At arbejde med modellerXXX
At kommunikereXX
Du skal logge ind for at skrive en note
ISBN: 9788761648822. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018